Jadranka Pevec, dr.med.

Jadranka Pevec, dr.med. je licencirani liječnik, integrativni psihoterapeut te terapeut progresivne mišićne relaksacije po Jacobsonu. Njeno dugogodišnje iskustvo rada i vođenja u velikoj korporaciji i poznavanjem kulture velikih korporacija osnova je poslovnog savjetovanjakojim se bavi. Članica je Europske Udruge za integrativnu psihoterapiju (EAIP), Slovenskog društva integrativnih terapeuta (IPSA)  te Hrvatskog društva integrativnih psihoterapeuta.

Završila je EMDR psihoterapijsku tehniku (Eye Movement Desenzitisation  and Reprocessing) te je licencirani psihoterapeut integrativne psihoterapijske tehnike (http://www.euroaip.eu/ecip-holders/char/P/).

  Edukatori