EMDR (Eye movement and desensitization reprocessing)

EMDR (Eye movement and desensitization reprocessing)

EMDR (EYE MOVEMENT AND DESINZITATION REPROCESSING) provodi se u suradnji sa talijanskom EMDR asocijacijom (...

Saznajte više