Dr. Vesna Bogdanović

Dr Vesna Bogdanović je specijalist psihijatar, psihoterapeut (Analitička Psihologija i EMDR); stekla je titulu magistra znanosti (Sveučilište u Beogradu) i te doktora znanosti (Sveučilište u Milanu –“Università Statale ,Milano) . Dugogodišnje kliničko iskustvo u radu provela je na Psihijatrijskoj Univerzitetskoj Klinici u Beogradu, Klinicko -bolničkom centru “Dr D. Misovic”, Beograd, i od 1993.g.  u bolnici San Raffaele u Milanu gdje i živi i radi od iste godine. Vodi dugogodišnju privatnu praksu kao psihijatar i psihoterapeut te kao  supervizor EMDR u Milanu u Italiji.

U posljednjih 15 godina kontinuirano radi na edukativnim seminarima EMDR u Italiji, Sloveniji , Poljskoj i  Srbiji. Predsjednik je EMDR asocijacije Srbije, sastavnog člana  evropske asocijacije, imenovani Trener EMDR Evropa.

  Edukatori